Thiết Bị Cài Đặt Cầm Tay

Mobile Field Device Management FieldMate

Mobile Field Device Management FieldMate

FieldMate 3.0 là một công cụ cấu hình dựa trên PC thực hiện nhiều tác vụ, bao gồm thiết lập ban đầu, bảo trì hàng ngày, khắc phục sự cố và sao lưu cấu hình để thay thế thiết bị. Các nhiệm vụ này được sắp xếp hợp lý bởi hoạt động trực quan của FieldMate và môi trường tích hợp, độc lập với các giao thức truyền thông và nhà cung cấp thiết bị.

HART Communicator YHC5150X

HART Communicator YHC5150X

Dòng FieldMate hỗ trợ hiệu quả thiết lập ban đầu, bảo trì hàng ngày và khắc phục sự cố để sử dụng tối đa các thiết bị hiện trường thông minh. FieldMate là một sản phẩm có cờ của dòng FieldMate, là một công cụ cấu hình giao thức trường đầy đủ và đầy đủ chức năng dựa trên PC. YHC5150X FieldMate Handheld Communicator là HART Communicator mới nhất của Yokogawa.

Zalo

0915.100.128