Thiết Bị Không Dây

EJX210B Wireless Flange Mounted Differential Pressure Transmitter

EJX210B Wireless Flange Mounted Differential Pressure Transmitter

Máy phát áp suất chênh lệch gắn mặt bích không dây hiệu suất cao EJX210B có cảm biến cộng hưởng silicon đơn tinh thể và thích hợp để đo mức độ mật độ của chất lỏng đông đặc hoặc kết tủa. EJX210B không chỉ truyền các biến quá trình mà còn truyền các thông số cài đặt bằng tín hiệu không dây. Máy phát chạy bằng pin bên trong và chi phí lắp đặt có thể giảm do không cần đi dây cứng. Giao thức truyền thông tuân thủ các thông số kỹ thuật của giao thức ISA100.11a.

EJX310B Wireless Absolute Pressure Transmitter

EJX310B Wireless Absolute Pressure Transmitter

Máy phát áp suất không dây hiệu suất cao EJX310B có cảm biến cộng hưởng silicon đơn tinh thể và thích hợp để đo lưu lượng chất lỏng, khí hoặc hơi cũng như mức chất lỏng, tỷ trọng và áp suất. Các bộ truyền này không chỉ truyền các biến quá trình mà còn truyền các thông số cài đặt bằng tín hiệu không dây. Máy phát chạy bằng pin bên trong và chi phí lắp đặt có thể giảm do không cần đi dây cứng. Giao tiếp tuân thủ các thông số kỹ thuật của giao thức ISA100.11a.

EJX510B Wireless In-Line Mount Absolute Pressure Transmitter

EJX510B Wireless In-Line Mount Absolute Pressure Transmitter

Bộ truyền áp suất tuyệt đối và đo không dây hiệu suất cao EJX510B và EJX530B có cảm biến cộng hưởng silicon đơn tinh thể và thích hợp để đo áp suất chất lỏng, khí hoặc hơi. EJX510B và EJX530B không chỉ truyền các biến quá trình mà còn truyền các thông số cài đặt bằng tín hiệu không dây. Máy phát chạy bằng pin bên trong và chi phí lắp đặt có thể giảm do không cần đi dây cứng. Giao tiếp tuân thủ các thông số kỹ thuật của giao thức ISA100.11a.

EJX118B Wireless Differential Pressure Transmitter with Remote Diaphragm Seals

EJX118B Wireless Differential Pressure Transmitter with Remote Diaphragm Seals

Phớt màng ngăn không dây được sử dụng để ngăn môi chất quá trình xâm nhập trực tiếp vào cụm cảm biến áp suất của bộ truyền áp suất và chênh lệch áp suất, chúng được kết nối với bộ truyền bằng cách sử dụng các mao dẫn chứa đầy chất lỏng nạp.

YTMX580 Multi-Input Temperature Transmitter

YTMX580 Multi-Input Temperature Transmitter

YTMX580 có thể chấp nhận đầu vào từ tối đa 8 điểm đo như cặp nhiệt điện (8 loại: K, E, J, v.v.) hoặc tín hiệu RTD (3 loại: Pt100, v.v.), chuyển đổi các giá trị đầu vào đo tương ứng thành tín hiệu không dây . Nó cũng có thể chấp nhận điện áp DC, điện trở và đầu vào tín hiệu DC 4 đến 20 mA.1

Zalo

0915.100.128