Thiết Bị Đo Áp Suất

DPharp EJA Series Pressure Transmitters

DPharp EJA Series Pressure Transmitters

Bộ chuyển đổi áp suất bán chạy nhất đã được kiểm chứng tại hiện trường có cảm biến cộng hưởng silicon Dpharp.

EJA210E Flange Mounted Differential Pressure Transmitter

EJA210E Flange Mounted Differential Pressure Transmitter

Dòng máy phát EJA-E là sự phát triển gần đây nhất của Yokogawa về dòng máy phát áp suất DPharp. Được phát hành vào năm 2012, nó kết hợp sự chắc chắn và thành công của dòng ngựa công việc EJA-A với hiệu suất của dòng EJX-A thuần chủng để cung cấp loại sản phẩm mà bạn mong đợi từ Yokogawa.

EJXC40A Digital Remote Sensor  Differential Pressure System

EJXC40A Digital Remote Sensor Differential Pressure System

Bộ phát EJXC40A Digital Remote Sensor (DRS) kết nối hai cảm biến áp suất, cảm biến chính (cho phía áp suất cao) và cảm biến từ xa (cho phía áp suất thấp) với cáp truyền thông chuyên dụng DRS để đo chênh lệch áp suất. DP được truyền qua tín hiệu tương tự 4 đến 20 mA. EJXC40A thích hợp để đo lưu lượng chất lỏng, khí hoặc hơi nước cũng như mức chất lỏng, tỷ trọng và áp suất.

EJA110E Differential Pressure Transmitter

EJA110E Differential Pressure Transmitter

Dòng máy phát EJA-E là sự phát triển gần đây nhất của Yokogawa về dòng máy phát áp suất DPharp. Được phát hành vào năm 2012, nó kết hợp sự chắc chắn và thành công của dòng ngựa công việc EJA-A với hiệu suất của dòng EJX-A thuần chủng để cung cấp loại sản phẩm mà bạn mong đợi từ Yokogawa.

EJA118E DP Transmitter with Remote Diaphragm Seals

EJA118E DP Transmitter with Remote Diaphragm Seals

Dòng máy phát EJA-E là sự phát triển gần đây nhất của Yokogawa về dòng DPharp. Được phát hành vào năm 2012, nó kết hợp sự chắc chắn và thành công của dòng ngựa công việc EJA-E với hiệu suất của dòng EJX-A thuần chủng để cung cấp loại sản phẩm mà bạn mong đợi từ Yokogawa.

EJA530E In-Line Mount Gauge Pressure Transmitter

EJA530E In-Line Mount Gauge Pressure Transmitter

Dòng Tramsmitter EJA-E là sự phát triển gần đây nhất của Yokogawa về dòng DPharp. Được phát hành vào năm 2012, nó kết hợp sự chắc chắn và thành công của dòng ngựa công EJA-E với hiệu suất của dòng EJX-A thuần chủng để cung cấp loại sản phẩm mà bạn mong đợi từ Yokogawa.

EJA430E Traditional-mount Gauge Pressure Transmitter

EJA430E Traditional-mount Gauge Pressure Transmitter

Dòng máy phát EJA-E là sự phát triển gần đây nhất của Yokogawa về dòng DPharp. Được phát hành vào năm 2012, nó kết hợp sự chắc chắn và thành công của dòng ngựa công việc EJA-E với hiệu suất của dòng EJX-A thuần chủng để cung cấp loại sản phẩm mà bạn mong đợi từ Yokogawa.

EJA438E Gauge Pressure Transmitter with Remote Diaphragm Seal

EJA438E Gauge Pressure Transmitter with Remote Diaphragm Seal

Dòng máy phát EJA-E là sự phát triển gần đây nhất của Yokogawa về dòng DPharp. Được phát hành vào năm 2012, nó kết hợp sự chắc chắn và thành công của dòng ngựa công việc EJA-E với hiệu suất của dòng EJX-A thuần chủng để cung cấp loại sản phẩm mà bạn mong đợi từ Yokogawa.

EJA110E Differential Pressure Transmitter

EJA110E Differential Pressure Transmitter

The EJA-E series of transmitters is Yokogawa's most recent evolution of the DPharp family of pressure transmitters. Released in 2012, it combines the ruggedness and success of the work-horse EJA-A series with the performance of the thoroughbred EJX-A series to deliver the type of product you have come to expect from Yokogawa.

EJA310E Traditional-mount Absolute Pressure Transmitter

EJA310E Traditional-mount Absolute Pressure Transmitter

Dòng Transmitter EJA-E là sự phát triển gần đây nhất của Yokogawa về dòng DPharp. Được phát hành vào năm 2012, nó kết hợp gữa độ bền và thành công của dòng work-horse EJA-E với hiệu suất của dòng EJX-A thuần chủng để cung cấp loại sản phẩm mà bạn mong đợi từ Yokogawa.

EJA510E In-Line Mount Absolute Pressure Transmitter

EJA510E In-Line Mount Absolute Pressure Transmitter

Dòng Transmitter EJA-E là sự phát triển gần đây nhất của Yokogawa về dòng DPharp. Được phát hành vào năm 2012, nó kết hợp gữa độ bền và thành công của dòng work-horse EJA-E với hiệu suất của dòng EJX-A thuần chủng để cung cấp loại sản phẩm mà bạn mong đợi từ Yokogawa.

EJXC81A, EJAC81E Absolute Pressure Diaphragm Seal

EJXC81A, EJAC81E Absolute Pressure Diaphragm Seal

Absolute Pressure Diaphragm Seal System bao gồm bộ chuyển đổi áp suất tuyệt đối với một màng seal duy nhất.

Zalo

0915.100.128