Thiết Bị Mạng Công Nghiệp

VJET Ethernet/RS-485 Converter

VJET Ethernet/RS-485 Converter

Bộ chuyển đổi VJET Ethernet / RS-485 là một bộ chuyển đổi giao tiếp kiểu plug-in nhỏ gọn, sử dụng giao thức Modbus / TCP để kết nối với các thiết bị chủ có khả năng Ethernet và sử dụng giao thức Modbus / RTU để kết nối với các thiết bị có RS- 485 chức năng giao tiếp.

ML2 RS232C/RS485 Converter (Plug-in type)

ML2 RS232C/RS485 Converter (Plug-in type)

Bộ chuyển đổi RS232C / RS485 ML2 là loại plug-in, bộ chuyển đổi hướng kép RS232C / RS485. Nó có hai cổng RS232C và RS485, thực hiện cách ly tín hiệu truyền thông, chuyển đổi mức độ và điều khiển tích cực trình điều khiển. ML2 chủ yếu được áp dụng để kết nối thiết bị với RS485 I / F với RS232C I / F của Máy tính Cá nhân.

Zalo

0915.100.128