Field Mount

Transmitter nhiệt độ gắn tại hiện trường được thiết kế với vỏ ngăn kép giúp giữ ẩm, độ ẩm hoặc các chất gây ô nhiễm khác xâm nhập vào thiết bị điện tử của transmitter.

Transmitter nhiệt độ gắn tại hiện trường được thiết kế với vỏ ngăn kép giúp giữ ẩm, độ ẩm hoặc các chất gây ô nhiễm khác xâm nhập vào thiết bị điện tử của transmitter.

Series (2)

 

YTA610

YTA710

Inputs

1/2

1/2

Communication

HART5

 

 

HART7

X

X

BRAIN

 

X

Fieldbus ITK5.x

 

 

Fieldbus ITK6.x

X

X

Features

SIL2

X

X

Local Setting Function

X

X

Bộ chuyển đổi nhiệt độ YTA710 / YTA610 Phân biệt các sản phẩm áp dụng của chứng nhận SIL
Sự khác biệt của các sản phẩm áp dụng chứng nhận SIL
Các sản phẩm áp dụng của SIL là phiên bản phần mềm R1.03.01 trở lên, nhưng có ngoại lệ sau.

1. Loại HART YTA710
Các sản phẩm áp dụng của SIL có ngày sản xuất vào tháng 12 năm 2016 hoặc muộn hơn. (ngoại trừ các số sê-ri sau.)
Số sê-ri của các sản phẩm không được chứng nhận

 

2. Bộ chuyển đổi nhiệt độ YTA610 loại HART
Các sản phẩm áp dụng của SIL được sản xuất vào tháng 3 năm 2017 hoặc mới hơn.

* Thông tin tham khảo
Cách đọc số sê-ri
Số sê-ri (9 chữ cái): C2YM12345

  • C2: Mã nhà máy sản xuất
  • Y: Năm sản xuất (S: 2016, T: 2017)
  • M: Tháng sản xuất (Sử dụng “1” đến “9”: Tháng 1 đến tháng 9, Sử dụng “A” thành “C”: Tháng 10 đến tháng 12)
  • 12345: Số gồm 5 chữ số được gán tuần tự trong mỗi ngày sản xuất.

 

 

Nội dung hiện chưa được cập nhật.Vui lòng quay lại sau !!!

Nội dung hiện chưa được cập nhật.Vui lòng quay lại sau !!!

Zalo

0915.100.128